Сьогодні, у Німецькому місті Бонн розпочалися чергові переговори на тему зміни клімату Організації Об’єднаних Націй (COP23). Це дійсно значуща та важлива міжнародна подія для сталого розвитку як нашої країни, так і світу. У цій конференції бере участь офіційна українська делегація і представники провідних українських екологічних організацій.

ГО “ЕКОЛТАВА” вже третій рік поспіль входить до Міжнародної спільноти екологічних організацій CLEEN

Тож, пропонуємо вашій увазі офіційну позицію мережі щодо переговорів ООН.

Заява мережі CLEEN в зв’язку з міжнародними кліматичними переговорами

Мережа CLEEN, об’єднує 28 локальних громадських організацій з України, Грузії, Молдови та Вірменії. Мережа підтримує і розвиває зусилля неурядових організацій Східної Європи та Кавказу, які працюють над питаннями енергоефективності та протидії змінам клімату на місцевому рівні.
Наш досвід показує, що органи місцевого самоврядування наших країн можуть відігравати важливу роль в скороченні викидів парникових газів та адаптації до змін клімату, а також в досягнення глобальних цілей сталого розвитку (SDGs).

Підтвердженням тому є приклади проривних досягнень на місцях в наших країнах завдяки цілеспрямованій місцевій політиці. Однак, подібних прикладів може бути набагато більше. Тому наша мережа закликає уряди та органи самоврядування країн-сторін РКЗК ООН до амбітних цілей і активніших дій зі скорочення викидів CO2, та адаптації до наслідків зміни клімату на рівні міст, сіл, районів і областей шляхом:

 • Надання підтримки громадам, в скороченні викидів парникових газів, які досягаються завдяки залученню приватного фінансування заходів з підвищення енергоефективності та підтримки відновлюваних джерел енергії.
 • Залучення місцевих громадських організацій та органів місцевого самоврядування в процеси прийняття рішень як на місцевому, так і на національному рівні, для впровадження безпечних і стійких практик у сфері енергетики.
 • Визнання критично важливої ролі місцевого самоврядування в реалізації будь-яких національних політик зі скорочення викидів і адаптації, та розробки національних політик з урахуванням цього факту.
 • Відповідального і прозорого вибору органами місцевого самоврядування амбітних цілей щодо скорочення викидів, які ґрунтуються на об’єктивних поточних даних по викидах СО2.
 • Слідування заявленим цілям по скороченню викидів і реалізації політики, відповідної таким цілям.
 • Прийняття і підкріплення фінансово місцевих політичних рішень, програм, фінансових інструментів, що надають довгостроковий вплив на скорочення викидів парникових газів.
 • Відмови від небезпечних для навколишнього середовища і людини енергетичних проектів (АЕС, великі ГЕС, вугільні станції), використання викопного палива. Замість цього – підтримка програм з підвищення енергоефективності та відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).
 • Активної взаємодії та співпраці між усіма місцевими стейкхолдерами (зацікавленими сторонами) для пошуку взаємовигідних рішень по реалізації заходів енергоефективності та відновлюваних джерел енергії.
 • Пошуку, підтримки, широкого поширення і відтворення наявних успішних прикладів місцевих рішень щодо скорочення викидів.
 • Сприяння обміну досвідом, використання найкращих наявних практик між місцевими суб’єктами з різних країн Східного партнерства в сферах ЕЕ і ВДЕ.
 • Підвищення усвідомленості місцевих стейкхолдерів в питаннях боротьби зі змінами клімату
 • Виконання зобов’язань зі скорочення викидів, взятих на себе містами в рамках Угоди Мерів, а також подальшого стимулювання приєднання нових населених пунктів.

Зміни клімату це глобальна проблема, яка загрожує як окремим територіям, так і цілим державам. Лише спільні та скоординовані дії дозволять уникнути катастрофічних наслідків, а також ефективно долати ті наслідки, які вже стали невідворотними.

Оригінал заяви  дивіться  на сайті мережі CLEEN в Україні: заява